โปรโมชั่น 6.6
โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ของแบรนด์ PUMPKIN
เครื่อมือช่าง BOSCH ลดพิเศษ

บริษัทในเครือ พี.โอ.กรุ๊ปส์

พี.โอ.วัสดุก่อสร้าง 1997

ศูนย์จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร

ม.นรากลการ

ศูนย์จำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือกล และอุปกรณ์การเกษตรครบวงจร

พี.โอ.โลจิสติกส์

ศูนย์จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร