เมื่อวันที่ 8 เดือนกันยายน 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โอ. วัสดุก่อสร้าง 1997 ร่วมกับ มีแสงอะไหล่ยนต์ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม.นรากลการ ได้ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

Leave a Reply