ประวัติ พี.โอ.กรุ๊ป

 • Logo-PO-mall_300x70

  ปี 2020

  พี.โอ. มอลล์

 • ปี 2006

  พี.โอ. โลจิสติกส์

  บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ให้บริการท่าเทียบเรือ และโกดังให้เช่า

 • ปี 1997

  หจก. พี.โอ. วัสดุก่อสร้าง 1997

  ศูนย์จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร

 • ปี 1978

  ม.นรากลการ (ธุรกิจแรกเริ่ม)

  ศูนย์จำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือกล และอุปกรณ์การเกษตรครบวงจร

 • ปี 1971

  เปิดร้านอะไหล่ยานยนต์

รางวัลความภาคภูมิใจ