บริษัท พี.โอ. โลจิสติกส์ 2006 จำกัด

319/3 ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร : 081-8968068

39/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร : 035-261141, 081-8968068

บริการจาก พี.โอ.โลจิสติกส์

ท่าเทียบเรือ

พี.โอ.โลจิสติกส์ให้บริการท่าเทียบเรือนราธิวาส และท่าเรียบเรือบางปะอิน

โกดังให้เช่า

พี.โอ.โลจิสติกส์ให้บริการโกดังให้เช่านราธิวาส และบางปะอิน

เรือขนส่งสินค้า

พี.โอ.โลจิสติกส์ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ราคาประหยัด